TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0495

  

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0495  „Iskolafejlesztés Fülén”

Iskolánk 2015. tavaszán sikeres pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4.C-14 pályázati konstrukció keretében meghirdetett „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” pályázati kiírásra.

A megítélt támogatás összege

12 000 000 Ft,

a projekt megvalósításának időszaka

2015. május 01. – 2015. október 31.

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0495 azonosító számú projekt célja olyan tanórán kívüli programok szervezése, amelyek segítik a tanulók konstruktív életvitelre nevelését, támogatják a megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, az ehhez szükséges készségek és képességek fejlesztését. A projekt tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk pedagógusaink szakmai továbbképzésére, amely során innovatív pedagógiai módszereket sajátíthatnak el.

A projekt során megvalósuló legfontosabb tevékenységek:

  • környezeti nevelést, környezettudatos magatartást elősegítő természetközeli sporttáborok és mozgásos tevékenységek, erdei iskola
  • komplex közlekedési ismeretek oktatása és baleset-megelőzés
  • nyelvi témahét és nyelvi vetélkedő szervezése
  • a hátrányos helyzetű gyerekek szerepvállalását és sikerességét segítő program
  • pályaorientációt és továbbtanulást segítő program
  • konfliktus- és iskolai agressziókezelési program a tanulók és a pedagógusok részére
  • pedagógusok környezettudatossággal és konfliktuskezeléssel kapcsolatos továbbképzése
  • nevelő-oktató munkát segítő eszközök beszerzése

 

tmop_3_1_4_c_14_2015_0495_Fule.pdf