Meghívó

Meghívó

az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc

emlékünnepségére

és az azt követő koszorúzásra.

Időpont:    2016. március 11. (péntek)  14:30  óra

Helyszín:    Művelődési Ház

a Fülei Általános Iskola tanulói

és nevelőtestülete

 

 

 

 

Sajtóközlemény

sajtóközlemény

támop-3.1.4.c-14-2015-0495

 

SIKERESEN LEZÁRULT AZ „ISKOLAFEJLESZTÉS FÜLÉN” CÍMŰ PROJEKT

 

A Fülei Általános Iskola 2015. tavaszán az Új Széchenyi Terv keretén belül 12 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az „Iskolafejlesztés Fülén” (TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0495) című projekt megvalósítására. Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló, a tanulók kompetenciáját és tudását fejlesztő, a pedagógusok szaktárgyi és módszertani megújulását segítő programok 2015. október 31-én sikeresen lezárultak.

 

A 12 millió forint összköltségvetésű projekt elemeinek megvalósítására 2015. május 1. és 2015. október 31. közötti időszakban került sor. A fejlesztés szakmai tartalma úgy került összeállításra, hogy illeszkedjen a közvetlen és közvetett célcsoport szükségleteihez, a köznevelés fejlesztési irányvonalaihoz, valamint a regionális igényekhez. A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0495 azonosító számú projekt célja elsősorban olyan tanórán kívüli programok szervezése volt, amelyek segítik a tanulók konstruktív életvitelre nevelését, támogatják a megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, az ehhez szükséges készségek és képességek fejlesztését. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló programokon az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa részt vett.

 

A pályázat lehetőséget adott a tanórán kívüli teljes személyiséget fejlesztő programok megvalósítására, különös tekintettel a kompetenciák tanórán kívüli fejlesztésére. A projekt során tanulóink informatikai szakkörön, természetközeli sporttáborban, tanórán kívüli szabadtéri mozgásos jellegű tevékenységeken, német nyelvi témahéten, német nyelvi vetélkedőn valamint komplex közlekedési ismereteket átadó órákon vettek részt. A projekt egyik meghatározó eleme volt a pályaorientációt és továbbtanulást segítő valamint a konfliktus- és iskolai agressziókezelési program.  A projekt keretében 10 fő pedagógus vett részt tanulási és magatartási, konfliktus és iskolai agressziókezelési, valamint környezeti nevelés és környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzésen. 

sajtokozlemeny_2020_kedv_Fule.docx

További információ kérhető:

Varga Aranka

Tel.: 06-22-576-086

E-mail: aranka.varga@gmail.com

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

a

Hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről a 2016/2017-es tanévben

 

Tisztelt Szülők!

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdése szerint az állami általános iskolában, az erkölcstan óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hittan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a 2016/2017. tanévben induló hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatosan az egyházak meghatalmazott jogi képviselői szóbeli tájékoztatást adnak a szülők részére arról, hogy milyen módon szervezik meg az oktatást.

 

A szülői tájékoztatás időpontja:

 

2016. március 3. (csütörtök)

 

Tájékoztatót tart:

Magyarországi Református Egyház – 15.30-16.00

Magyar Katolikus Egyház – 16.00-16.30

HIT Gyülekezete – 16.30-17.00

 

Helyszín: a Fülei Általános Iskola „kis épülete”

 

Füle, 2016. február 25.

Iskolacsalogató

ISKOLACSALOGATÓ

 

Tisztelt Szülők,

kedves iskolába készülő Gyerekek!

 

A Fülei Általános Iskola sok szeretettel vár Benneteket játékos foglalkozásainkra!

 

  1. foglalkozás: 2016. február 17. (szerda) 14.00

(játékos matematika)

  1. foglalkozás: 2016. március 3. (csütörtök) 14.30

(játékos tesi)

 

Helye: Fülei Általános Iskola

 

Várunk Benneteket:

 

Anikó néni                     Ági néni                        Emőke néni

tanító nénik

 

 

 

Oldalak