Támop 3.1.4.c

Sajtóközlemény

sajtóközlemény

támop-3.1.4.c-14-2015-0495

 

SIKERESEN LEZÁRULT AZ „ISKOLAFEJLESZTÉS FÜLÉN” CÍMŰ PROJEKT

 

A Fülei Általános Iskola 2015. tavaszán az Új Széchenyi Terv keretén belül 12 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az „Iskolafejlesztés Fülén” (TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0495) című projekt megvalósítására. Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló, a tanulók kompetenciáját és tudását fejlesztő, a pedagógusok szaktárgyi és módszertani megújulását segítő programok 2015. október 31-én sikeresen lezárultak.

 

A 12 millió forint összköltségvetésű projekt elemeinek megvalósítására 2015. május 1. és 2015. október 31. közötti időszakban került sor. A fejlesztés szakmai tartalma úgy került összeállításra, hogy illeszkedjen a közvetlen és közvetett célcsoport szükségleteihez, a köznevelés fejlesztési irányvonalaihoz, valamint a regionális igényekhez. A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0495 azonosító számú projekt célja elsősorban olyan tanórán kívüli programok szervezése volt, amelyek segítik a tanulók konstruktív életvitelre nevelését, támogatják a megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, az ehhez szükséges készségek és képességek fejlesztését. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló programokon az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa részt vett.

 

A pályázat lehetőséget adott a tanórán kívüli teljes személyiséget fejlesztő programok megvalósítására, különös tekintettel a kompetenciák tanórán kívüli fejlesztésére. A projekt során tanulóink informatikai szakkörön, természetközeli sporttáborban, tanórán kívüli szabadtéri mozgásos jellegű tevékenységeken, német nyelvi témahéten, német nyelvi vetélkedőn valamint komplex közlekedési ismereteket átadó órákon vettek részt. A projekt egyik meghatározó eleme volt a pályaorientációt és továbbtanulást segítő valamint a konfliktus- és iskolai agressziókezelési program.  A projekt keretében 10 fő pedagógus vett részt tanulási és magatartási, konfliktus és iskolai agressziókezelési, valamint környezeti nevelés és környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzésen. 

sajtokozlemeny_2020_kedv_Fule.docx

További információ kérhető:

Varga Aranka

Tel.: 06-22-576-086

E-mail: aranka.varga@gmail.com